Aktualności
30.04.2021
Przejezdne odkurzanie przemysłowe – wady i zalety
W fabrykach bardzo często dochodzi do zapylenia obszaru pracy. Stwarza to spory problem w komforcie pracy oraz prawidłowym funkcjonowaniu maszyn przemysłowych. Wszelkie zanieczyszczenia oraz pyły osadzające się na konstrukcji maszyn skracają ich żywotność, oraz zwiększają częstotliwość możliwych awarii. Sprzyja to postojom produkcyjnym i zwiększeniu nakładu finansowego, co nie jest korzystne dla polityki jakiejkolwiek firmy. Dodatkowo...
30.04.2021
Rekuperacja przemysłowa – kiedy warto ją zastosować?
Dla większości ludzi pojęcie rekuperacji może brzmieć zupełnie nieznajomo, jednak proces, który kryje się pod jego znaczeniem, nie jest szczególnie skomplikowany. W dużym skrócie jest to mechaniczna wentylacja, która dzięki specjalnemu urządzeniu (rekuperatorowi) pozwala na odzyskiwanie ciepła z powietrza (przy jednoczesnym jego oczyszczaniu). Cały proces opiera się na przepuszczeniu powietrza wywiewanego z wnętrza budynku przez...
30.04.2021
Filtry Donaldson – właściwości, opinie
Szukasz firmy, która pomoże Ci w odpylaniu przemysłowym? Potrzebujesz transportu pneumatycznego ścinków i odpadów produkcyjnych lub też centralnego odkurzania oraz instalacji wentylacyjnych? Jeśli tak, to świetnie się składa, ponieważ jesteśmy w stanie Ci pomóc. Co to jest odpylanie przemysłowe? Nie od dziś wiadomo, że podczas pracy w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych pracownicy często są narażeni...
30.04.2021
Ile kosztuje wentylacja mechaniczna?
Odpowiednia wentylacja pomieszczeń to element szalenie istotny, który wpływa na komfort pracy, jak i ogólne samopoczucie osób przebywających w danym pomieszczeniu. Z tego powodu wentylacja powinna być doprowadzona do każdego pomieszczenia, niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy biuro. Mimo wielu nowych rozwiązań i postępującej technologii w tej dziedzinie wiele domów jednorodzinnych nadal...
30.04.2021
Odpylanie na mokro i na sucho
Odpylanie jest niezbędnym procesem do usuwania zanieczyszczeń powietrza, w otoczeniu których pracują ludzie. Pyły oraz gazy powstałe na stanowiskach pracy, podczas procesu produkcji są niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Najczęściej powstają w trakcie: cięcia materiałów, szlifowania, polerowania, malowania, spawania oraz transportowania. W celu zapewnienia ochrony pracownikom stosowane są odpowiednie urządzenia lub systemy odprowadzające zanieczyszczenia. Jakie rodzaje odpylania...
30.04.2021
Ile kosztuje i co daje rekuperacja przemysłowa?
Odpowiedniej jakości powietrze to bezpieczeństwo i zadowolenie użytkowników. Eliminacja zapylenia i usuwanie szkodliwych substancji to element szczególnie istotny w przypadku działalności przemysłowej, gdzie pracownicy niezależnie od profilu produkcji, muszą mieć zapewnione świeże i czyste powietrze. Z tego powodu, instalacje wentylacyjne w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, muszą spełniać szereg bardzo szczegółowych wymagań, które determinują bezpieczeństwo. Niezbędnik...
30.04.2021
Transport pneumatyczny ścinków i odpadów – jak to działa?
Transport pneumatyczny to sposób na przemieszczenie materiału z jednego punktu w drugi. Ogólnie polega on na zasysaniu lub wdmuchiwaniu materiału do rurociągu i w ten sposób przetransportowanie i odpowiednie rozładowanie go w innym, pożądanym miejscu. Taka instalacja zbudowana jest najogólniej z rurociągu, który może mieć kilka do kilkuset metrów, pompy lub wentylatora napędzającego siłę transportującą,...
05.01.2021
Odciągi miejscowe w przemyśle
Według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów zanie­czysz­cze­nie powie­trza nie może prze­kro­czyć w zakła­dach pro­duk­cyj­nych naj­wyż­szego dopusz­czal­nego stę­że­nia, czyli NDS. Nie­pra­wi­dłowo wyko­nana wen­ty­la­cja w miej­scu, gdzie wykonywane są obróbki materiałów, może dopro­wa­dzić do gro­ma­dze­nia się pyłów i powsta­nia obłoku pyło­wego. Gdzie sto­suje się odciągi miej­scowe w prze­my­śle? Czym są odciągi miej­scowe? Odciągi miej­scowe są sto­so­wane w celu uchwy­ce­nia powie­trza o jak naj­więk­szym stę­że­niu zanie­czysz­czeń. Następ­nie zanieczyszczenia...
05.01.2021
Rodzaje wentylacji przemysłowych
Pył jest poważnym zagrożeniem przemysłowym i może stwarzać wiele problemów w miejscu pracy. Brak odpowiedniej wentylacji stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników, którzy wdychając zanieczyszczenia, są narażeni na podrażnienia i długotrwałe problemy z płucami. Dodatkowo nadmiar kurzu może spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem oraz wpływać negatywnie na maszyny i urządzenia przemysłowe. W celu zminimalizowania tego ryzyka...
05.01.2021
Szkodliwe działanie pyłów przemysłowych na organizm człowieka
Pyły przemysłowe stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń występujących w środowisku pracy. Narażeni na ich działanie są szczególnie stolarze, pracownicy budowy i różnego rodzaju zakładów produkcyjnych. Nasza firma już od wielu lat zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem profesjonalnych instalacji odpylających. Właściwa neutralizacja tego rodzaju zanieczyszczeń jest szczególnie istotna. Jakie jest szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka? Działanie...