Aktualności

Filtrowentylacja przemysłowa – czym jest?

6 września 2022

Wentylacja pomieszczeń przemysłowych ma na celu usuwanie zużytego powietrza i zastępowanie go świeżym, zapewniając tym samym wyrównanie temperatury, zminimalizowanie wyczuwalności nieprzyjemnych zapachów oraz możliwie najskuteczniejsze usunięcie wszelkiego rodzaju pyłów unoszących się w powietrzu. 

Pracodawca musi mieć na uwadze to, że w zakładach przemysłowych do powietrza przedostają się różnego rodzaju szkodliwe substancje, takie jak gazy i aerozole, mające często właściwości toksyczne, palne lub wybuchowe, oraz cząsteczki pyłu, które mogą powodować działania niepożądane, m. in. kancerogenne, toksyczne, zwłókniające, alergizujące oraz drażniące. 

Niekiedy sama wentylacja nie jest w stanie sprostać zadaniu polegającemu na osiągnięciu w miejscu pracy dopuszczalnego stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia. W takich wypadach powinno się rozważyć zastosowanie urządzenia filtrowentylacyjnego, które może być użyte miejscowo (przy stanowisku pracy; jego przebudowa najczęściej nie jest wymagana), jak i ogólnie (w pomieszczeniu przemysłowym). Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie korzyści niesie ze sobą instalacja filtrowentylacyjna – czytaj dalej!

Filtrowentylacja przemysłowa – dlaczego jest tak ważna?

Filtrowentylacja jest korzystnym rozwiązaniem w większych zakładach przemysłowych, w których trudniej o utrzymanie stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia na właściwym poziomie. Jest to również rozwiązanie skuteczne na wielu innych płaszczyznach, przez co coraz częściej odchodzi się od wentylacji komfortowej lub łączy obie metody. Do zalet filtrowentylacji należą:

 • dowolne ustawienie agregatów filtrowentylacyjnych (brak konieczności przeorganizowania stanowisk pracy),
 • skuteczniejsze oczyszczanie powietrza zarówno z pyłów, jak i substancji lotnych,
 • zatrzymywanie w filtrze substancji szkodliwych i wypuszczanie na zewnątrz oczyszczonego powietrza,
 • wyrównywanie temperatury w pomieszczeniu przemysłowym poprzez usprawnienie cyrkulacji powietrza,
 • możliwość wprowadzania oczyszczonego powietrza z powrotem do pomieszczenia (oszczędność energii cieplnej),
 • tania eksploatacja (w porównaniu z wentylacją tradycyjną).

Jak widać, filtrowentylacja przemysłowa przynosi korzyści nie tylko pracownikom, których stanowisko pracy staje się jeszcze bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, ale również pracodawcom, zapewniając im spore oszczędności. Mimo tego, że instalacja nowego systemu może być kosztowna, pieniądze te zwrócą się w stosunkowo niedługim czasie. Co więcej, dzięki stosowaniu platform filtrowentylacyjnych, może polepszyć się wizerunek zakładu przemysłowego, ponieważ produkcja staje się dzięki temu bardziej ekologiczna poprzez niezanieczyszczanie powietrza. W ten sposób placówka nie przyczynia się do powstawania smogu oraz kwaśnych deszczy, czym producent może pochwalić się na swojej stronie, tym samym przyciągając konsumentów dbających o środowisko naturalne.

Jeżeli jednak nie przekonują Cię te argumenty, warto wspomnieć o wydatkach, które generuje dla pracodawcy wyższe zanieczyszczenie powietrza w zakładzie przemysłowym związane ze stosowaniem tradycyjnej wentylacji. Składają się na nie:

 • stałe kontrole procesu produkcyjnego (zamiast okresowych),
 • stałe kontrole jakości produktów (zamiast okresowych),
 • zwiększona awaryjność elektroniki (stałe wystawienie na wyższe stężenie substancji szkodliwych),
 • zmniejszona produktywność personelu (częstsze przerwy),
 • zwiększona rotacja personelu (ze względu na zwolnienia chorobowe, wynikające z obcowania z wyższym stężeniem substancji szkodliwych),
 • wyższe koszty związane z infrastrukturą oraz okolicą zakładu (szybsza ich degradacja).

Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, trudno jest nadal obstawać przy utrzymaniu w zakładzie przemysłowym jedynie wentylacji komfortowej, mimo że koszt jej instalacji jest niższy – koniec końców przyniesie ona dodatkowe wydatki zamiast korzyści. Dodatkowo, tradycyjny sposób wentylacji skutkuje “wyrzucaniem” ciepła, nie pozwalając na redystrybucję oczyszczonego powietrza, jak w wypadku instalacji filtrowentylacyjnej. Jednak tym, co najbardziej przemawia na korzyść filtrowentylacji, jest możliwość dostosowania jej do specyfikacji produkcji, czego nie może zapewnić wentylacja komfortowa.

Jeżeli szukasz oszczędności, chcesz zapewnić swoim pracownikom większe bezpieczeństwo i komfort pracy, a także dbasz o środowisko – jesteś w idealnym miejscu. Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksowe realizacje dla przemysłu, tworzymy czyste, a co ważniejsze, bezpieczne środowisko pracy, a także zwiększamy wydajność i ograniczamy koszty produkcji.