Aktualności
05.01.2021
Odciągi miejscowe w przemyśle
Według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów zanie­czysz­cze­nie powie­trza nie może prze­kro­czyć w zakła­dach pro­duk­cyj­nych naj­wyż­szego dopusz­czal­nego stę­że­nia, czyli NDS. Nie­pra­wi­dłowo wyko­nana wen­ty­la­cja w miej­scu, gdzie wykonywane są obróbki materiałów, może dopro­wa­dzić do gro­ma­dze­nia się pyłów i powsta­nia obłoku pyło­wego. Gdzie sto­suje się odciągi miej­scowe w prze­my­śle? Czym są odciągi miej­scowe? Odciągi miej­scowe są sto­so­wane w celu uchwy­ce­nia powie­trza o jak naj­więk­szym stę­że­niu zanie­czysz­czeń. Następ­nie zanieczyszczenia...
05.01.2021
Rodzaje wentylacji przemysłowych
Pył jest poważnym zagrożeniem przemysłowym i może stwarzać wiele problemów w miejscu pracy. Brak odpowiedniej wentylacji stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników, którzy wdychając zanieczyszczenia, są narażeni na podrażnienia i długotrwałe problemy z płucami. Dodatkowo nadmiar kurzu może spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem oraz wpływać negatywnie na maszyny i urządzenia przemysłowe. W celu zminimalizowania tego ryzyka...
05.01.2021
Szkodliwe działanie pyłów przemysłowych na organizm człowieka
Pyły przemysłowe stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń występujących w środowisku pracy. Narażeni na ich działanie są szczególnie stolarze, pracownicy budowy i różnego rodzaju zakładów produkcyjnych. Nasza firma już od wielu lat zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem profesjonalnych instalacji odpylających. Właściwa neutralizacja tego rodzaju zanieczyszczeń jest szczególnie istotna. Jakie jest szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka? Działanie...
05.01.2021
Filtry powietrza przemysłowe – co warto o nich wiedzieć
Troska o powietrze, którym oddychamy, leży w interesie każdego z nas. Nie tylko gospodarstwa domowe, ale przede wszystkim fabryki i  zachodzące w nich procesy przemysłowe, powinny wpływać na środowisko w jak najmniejszym stopniu. Pozwoli to na ograniczenie zachodzących zmian klimatycznych i polepszenie jakości powietrza. Funkcja filtrów powietrza Filtry powietrza wykonane są zwykle z tkanin lub...
08.12.2020
ABC Wentylacji – najważniejsze informacje
Regularna wymiana powietrza jest niezbędna w budynkach o każdym zastosowaniu, w tym również przemysłowym. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pracowników – regularne wdychanie oparów agresywnych chemicznie oraz toksycznie drastycznie wpłynie na ich zdrowie. Niestety standardowe urządzenia, spotykane w obiektach mieszkalnych nie wystarczą, niezbędne jest zastosowanie wentylacji przemysłowej, odpowiednio dopasowanej do działalności...
30.08.2020
Diament Forbes 2020 dla NAAR Technik Polska
Diamenty Miesięcznika FORBES to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów prowadzonych wśród polskich firm prywatnych. Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm.
29.01.2020
Uzyskaj dofinansowanie z ZUS w 2020 roku
Pomagamy uzyskać dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy. We współpracy z firmą konsultingową doradzamy oraz skutecznie przygotowujemy wnioski wraz z załącznikami a inwestycję w zakresie wykonania lub usprawnienia systemu wentylacji.
16.10.2019
Wentylacja i odpylanie dużej hali przemysłowej
Rozpoczęliśmy budowę bardzo dużej instalacji filtrowentylacji strefowej spawalni w systemie popularnie zwanym Push Pull.
13.06.2019
40% Taniej – urodzinowa promocja na Filtry Mobilne Nederman
Bierzemy udział w kampanii urodzinowej firmy Nederman z okazji ich 75 lecia. Dla Klientów końcowych proponujemy wybrane modele filtrów mobilnych z rabatem aż 40% od ceny katalogowej. Kampania trwa do wyczerpania puli 75 urządzeń objętych promocją.
23.08.2018
Instalacja filtrowentylacji strefowej spawalni
Dla wydziału spawalni zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy instalację filtrowentylacji typu push-pull. Rozwiązanie takie umożliwi efektywne wychwycenie znacznej ilości dymów oraz pyłów spawalniczych z całej kubatury spawalni.