Aktualności

Co to jest proces technologiczny?

30 kwietnia 2022
laptop i analiza

Co to jest proces technologiczny? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy zaznaczyć, że proces technologiczny jest jedną z części składowych całego procesu produkcji i jako taki jest niezbędny w celu wytworzenia określonego produktu. Jest też jego częścią główną. Czym więc jest proces technologiczny i na jakie części się dzieli? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule!

Proces technologiczny produkcji

Proces technologiczny, jak już wspomnieliśmy wcześniej, stanowi część główną całego procesu produkcji. Składają się na niego wszystkie czynności potrzebne do wytworzenia danego produktu. Czynności te nazywane są procesami cząstkowymi. Do procesów cząstkowych zaliczamy takie czynności jak:

  • wytwarzanie półfabrykatów;
  • proces technologiczny odpowiedzialny za tworzenie kształtu produktu i właściwości jego powierzchni (pojedyncze części produktu, ale również konserwacja tychże);
  • montowanie maszyny, urządzenia, produktu;
  • kontrolowanie jakości produktu (w tym również statystyczna kontrola produktu, czyli SPC);
  • logistyka, a więc transport gotowego produktu w określone miejsce lub składowanie go w magazynie.

Cały proces technologiczny ma za zadanie bezpośrednio wpłynąć na kształt produktu – innymi słowy po prostu ma go ukształtować – nadać mu odpowiednich proporcji i wymiarów geometrycznych, zadbać o jakość powierzchni produkowanego produktu, czyli o jego warstwę wierzchnią, a także nadać odpowiednich właściwości fizycznych oraz chemicznych tworzonemu produktowi. Jeśli zaś chodzi o montaż urządzenia, proces technologiczny ma opisywać kolejność łączenia i sposób łączenia poszczególnych elementów w całe zespoły, czyli na przykład w maszynę, urządzenia elektroniczne czy mechaniczne bądź elektromechaniczne. Można więc wyróżnić proces technologiczny części oraz proces technologiczny montażu. Ten drugi polega na działaniu zmierzającym do tego, aby, jak wcześniej zaznaczyliśmy, poszczególne komponenty produktu połączyć w cały zespół.

Należy oczywiście wspomnieć o tym, że w procesie produkcji, a więc w procesie technologicznym wykorzystuje się tak zwane ramowe procesy technologiczne. Każdy z tych ramowych procesów jest przeznaczony do innego rodzaju części (jak wałek, tuleja, korpus, koło zębate czy dźwignia). Dzielenie procesu na części i klasy produktów, którego dotyczy, ułatwia pracę każdego technologa.

Operacja technologiczna

Każdy proces technologiczny ma określoną strukturę. Składa się z wielu operacji technologicznych, te z kolei dzielą się dalej na zabiegi operacyjne. Każdy zabieg operacyjny dzieli się na pojedyncze przejścia. Operacja technologiczna jest zazwyczaj wykonywana tylko na jednym urządzeniu, na przykład na jednej obrabiarce. Stosuje się wtedy jedno lub wiele zamocowań. Aby odbyła się operacja technologiczna, konieczny jest brak przezbrajania urządzenia (obrabiarki) pomiędzy każdym z zamocowań przedmiotu przez to urządzenie obrabianego. Czym jest owo przezbrojenie? To każda zmiana sprzętu w obrabiarce, zmiana narzędzi albo ingerencja operatora w przestrzeń obróbki. Operację technologiczną przeprowadza się w jednej pozycji obrabianego przedmiotu lub w wielu pozycjach. Przykładem takiej obróbki jest na przykład obróbka pięcioosiowa.

Podsumowanie – proces technologiczny 

Proces technologiczny i operacje technologiczne to często bardzo skomplikowane procesy, jednak zawsze wtedy, gdy wykonują go fachowcy i profesjonaliści, wszystko idzie zgodnie z planem. W naszej firmie NAAR Technik wszystkie instalacje przemysłowe, które tworzymy, powstają właśnie w taki sposób: w procesie produkcji, którego każdy element jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Stawiamy na jakość, doświadczenie i profesjonalizm!