Aktualności

Odzysk ciepła w przemyśle – czy to możliwe?

15 października 2022
pracownik w kasku
Wszyscy ci, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat produkcji przemysłowej, wiedzą, że problem marnowania energii cieplnej jest przyczyną trudności finansowych. Niestety, wiele systemów wentylacyjnych nie jest przystosowanych do redystrybucji powietrza, a co za tym idzie – wydala je na zewnątrz, nie tylko marnując w ten sposób cenną energię (a tym samym pieniądze), ale również wpływając negatywnie na środowisko naturalne. Istnieją jednak rozwiązania, dzięki którym można odzyskać ciepło w przemyśle. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to możliwe – czytaj dalej!

Metody odzyskiwania ciepła w przemyśle

Przemysł wykorzystuje w procesach produkcji spore ilości ciepła, nic więc dziwnego, że zakłady przemysłowe dążą do optymalnego wykorzystania energii cieplnej. Jej jednorazowe wykorzystanie jest niekorzystne nie tylko dla finansów danej placówki (również ze względu na ciągłe podwyżki cen energii i paliw), ale również dla środowiska – wydalanie tak dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery nie pozostaje bez wpływu na planetę. Ze względu na to, coraz więcej firm skłania się ku stosowaniu energooszczędnych technologii, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej procesów przemysłowych oraz odzyskiwanie i powtórne przetwarzanie energii powstałej z różnych procesów i instalacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji z zakresu oszczędności ciepła, należy zapoznać się z możliwościami. Do podstawowych sposobów odzysku ciepła należą rekuperacja, recyrkulacja i regeneracja. Do rekuperacji dochodzi wtedy, gdy strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie stykają się bezpośrednio z tą samą powierzchnią wymiennika. Regeneracja zachodzi w momencie, gdy dwa strumienie na przemian omywają tę samą powierzchnię wymiennika. Recyrkulacja natomiast zachodzi wówczas, gdy część powietrza usuwanego z pomieszczenia klimatyzowanego jest zwracana ze strumieniem nawiewanym. Najpopularniejszym systemem wentylacyjnym w Polsce jest wentylacja grawitacyjna, polegająca na wydalaniu zużytego, lżejszego powietrza (czyli ciepłego). Proces ten nie należy do żadnego z wyżej wymienionych, zatem generuje straty finansowe i nie jest ekologiczny. Coraz częściej jednak zaobserwować można chęć wymiany systemów wentylacyjnych w polskich zakładach produkcyjnych, co – mimo, iż wiąże się z poniesieniem większych kosztów instalacji – jest korzystniejszym rozwiązaniem w perspektywie długofalowej. Do popularnych sposobów odzysku ciepła należą odzysk z wentylacji oraz ze spalin z kotła grzewczego. W przypadku chęci odzyskania energii cieplnej wytracanej w trakcie procesu spalania zachodzącego w kotłach i im podobnych instalacjach, zalecane jest zbudowanie układu odzysku ciepła, który będzie przechwytywał wydalaną energię. Gorące spaliny są przechwytywane i schładzane do temperatury, w której dochodzi do skroplenia zawartej w nich pary wodnej. W czasie tego procesu uwalniane jest ciepło, które wykorzystać można do celów użytkowych. Jest to system regeneracyjny. Chcąc odzyskać energię cieplną z instalacji wentylacyjnych, należy zastosować rekuperator, czyli system posiadający centralę wentylacyjną odzyskującą ciepło – inaczej wymiennik ciepła. Ma on za zadanie przekazać energię cieplną pomiędzy strumieniami powietrza usuwanego z budynku a strumieniami powietrza dostarczanego do pomieszczeń (jednocześnie nie mieszając świeżego powietrza ze zużytym). Jedną z popularnych ostatnio metod odzyskiwania ciepła z pomocą rekuperacji jest użycie systemów filtrowentylacyjnych, które oczyszczają pobierane powietrze, jednocześnie przechwytując z niego energię cieplną i uzdatniając je do użycia. Jest to wyjście nie tylko ekonomiczne, ale również ekologiczne, ponieważ poza zminimalizowaniem strat energii cieplnej, wypuszczane powietrze nie jest już skażone substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Pozyskiwane ciepło, jak w wypadku wszystkich instalacji rekuperacyjnych, może być użyte do podgrzania nawiewanego świeżego powietrza. Co ciekawe, w wypadku zastosowania filtrowentylacji energia cieplna może być odzyskiwana nie tylko z powietrza ogrzewanego przez instalację grzewczą, ale również tego wytwarzającego się w trakcie produkcji przemysłowej. Jest to możliwe dzięki systemowi filtracji, który skutecznie pozbywa się zanieczyszczeń. Finalnie zakład przemysłowy może nie tylko odzyskać energię cieplną wytracaną w procesie ogrzewania, ale również pozyskać tę, którą sam wytwarza dzięki czynnej produkcji.

Czy można odzyskać chłód?

Zakłady przemysłowe borykają się nie tylko z problemem odzysku ciepła w okresie grzewczym, ale także z odzyskiem chłodu w okresie letnim. Jest to tak samo możliwe, jak redystrybucja energii cieplnej, co pozwala znacznie obniżyć moc niezbędną do skutecznego działania klimatyzacji lub realizacji procesów produkcyjnych. Co ciekawe, za ten proces odpowiedzialna jest ta sama instalacja wentylacyjna, czyli rekuperator. Biorąc pod uwagę korzyści finansowe płynące z oszczędności zarówno ciepła, jak i chłodu, a także korzystny wpływ odzysku energii cieplnej na środowisko, koszty zainstalowania rekuperatora nie wydają się aż tak duże – pozwolą oszczędzić Ci zdecydowanie więcej, niż na niego wydasz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odzysku energii cieplnej w instalacjach przemysłowych, możesz skontaktować się z naszą firmą. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.