Aktualności

Zasady projektowania wentylacji przemysłowej

26 listopada 2021
zasady projektowania wentylacji przemysłowej

Zakłady przemysłowe są skomplikowanymi i sporymi obiektami wymagającymi stworzenia właściwych systemów, które zapewnią pracownikom właściwy komfort oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych zadań. Jedną z takich instalacji jest wentylacja, której projekt wymaga uwzględnienia wielu danych, żeby spełniał normy prawne. W takim razie, jakie są zasady projektowania wentylacji przemysłowej?

Projektowanie wentylacji przemysłowej nie jest prostym zadaniem, ponieważ praktycznie każdy zakład pracy jest inny. Plan natomiast zawsze musi być dostosowany do obiektu, jego wewnętrznej struktury, stanowisk czy wykonywanych w nim zadań oraz potencjalnych zagrożeń wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza.

Jakie niebezpieczeństwo może powodować obecność zanieczyszczeń w powietrzu? Przede wszystkim są to różne schorzenia dotyczące górnych dróg oddechowych. Chodzić może więc o nowotwory, stany zapalne bądź reakcje alergiczne. Do tego zwiększyć się może ryzyko pożaru (jeśli cząsteczki znajdujące się w powietrzu są łatwopalne).

Projektowanie wentylacji przemysłowej – trzy główne sposoby

Wentylacja ogólna – wentylacja ogólna obejmuje działaniem cały obiekt. Służy do zapewnienia dopływu świeżego powietrza z zewnątrz i redukcji zanieczyszczeń poprzez wspieranie niżej opisanych instalacji. Nierzadko jest połączona z systemami filtracyjnymi.

Wentylacja strefowa – systemy tego rodzaju są wymagane w określonych obszarach zakładu, w których dochodzi do większej i niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza (np. w obszarach składowania niebezpiecznych i toksycznych substancji).

Wentylacja miejscowa – zapewnia najdokładniejszą wymianę powietrza, ponieważ swoim działaniem obejmuje bardzo mały obszar, jednak wyposażona jest w mocny odciąg. Wyciągi są umieszczane w pobliżu miejsca, w którym dochodzi do powstania zanieczyszczeń, a więc na przykład przy urządzeniu do obróbki skrawaniem. Wentylacja miejscowa pozwala także zwiększyć higienę stanowiska pracy.

Warto wspomnieć, że najczęściej wszystkie trzy systemy współpracują ze sobą, dzięki czemu pracownik jest chroniony nie tylko przed emitowanymi w danym miejscu zanieczyszczeniami, ale też ma dostęp do świeżego powietrza.

Zasady projektowania wentylacji przemysłowej – ogólne wskazania

Projektowanie wentylacji przemysłowej powinno dotyczyć stworzenia systemu, który będzie regulować niską wartość zanieczyszczeń w kontekście najwyższego dopuszczalnego stężenia danych substancji, które oddziałują na pracownika podczas 8 godzin pracy. Do tego zwrócić należy uwagę na właściwości takie jak wilgotność czy bilans ciepła. Właściwa wymiana powietrza powinna cechować się zwiększoną wydajnością w miejscach nieklimatyzowanych. Żeby projekt był poprawny, należy wykonać wiele skomplikowanych obliczeń.

Jedną z najważniejszych zasad projektowania wentylacji przemysłowej jest założenie, że zanieczyszczenia powinny być usuwane w miejscu ich powstawania. Z tego powodu systemy miejscowe są tak powszechnie stosowane. Są w stanie usunąć znaczną część danego zanieczyszczenia u źródła, natomiast reszta pyłów i odpadów zostanie pochłonięta przez instalację ogólną lub strefową.

Warto również wspomnieć, że warto zadbać o wentylację awaryjną w pomieszczeniach, które mogą rodzić potencjalne zagrożenie przenikania niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych lub palnych zanieczyszczeń.

Zaufaj specjalistom – profesjonalne projektowanie wentylacji

Projektowanie wentylacji przemysłowej jest skomplikowanym zadaniem, które wymaga wykonania wielu obliczeń, a także dopasowania systemu do konkretnego obiektu. Nasi specjaliści od lat specjalizują się w obsłudze klientów dysponujących wymagającymi budynkami. W każdym przypadku oferujemy energooszczędne rozwiązania, które skutecznie oczyszczają powietrze.