Aktualności

Zarządzanie jakością powietrza w zakładzie produkcyjnym – na czym polega?

4 grudnia 2021
zarządzanie jakością powietrza w zakładzie produkcyjnym

Jakość powietrza w zakładach produkcyjnych powinna być stale kontrolowana pod względem zgodności z normami prawnymi i zasadami BHP. Zanieczyszczone powietrze o nieodpowiedniej wilgotności i temperaturze negatywnie wpływa na funkcjonowanie firmy, pracę zatrudnionych w niej osób oraz trwałość wykorzystywanych maszyn. Dlatego też zarządzenie jego jakością powinno należeć do spraw priorytetowych.

Na co wpływ ma jakość powietrza w zakładach produkcyjnych?

Jakość powietrza, czyli poziom jego zanieczyszczenia, temperatura oraz wilgotność, ma bardzo duży wpływ na wiele aspektów pracy i funkcjonowania zakładu. Przede wszystkim w grę wchodzi czynnik ludzki. Narażenie na wdychanie pyłów i oparów chemicznych, przebywanie w pomieszczeniach zbyt wilgotnych lub za suchych, nadmiernie nagrzanych lub wychłodzonych odbija się na jakości pracy, produktywności i wydajności osób, pracujących w danym pomieszczeniu. W perspektywie długofalowej może wpływać to znacząco na ich zdrowie, powodując poważne, czasem nawet zagrażające życiu choroby związane z układem oddechowym, zatrucia, zmiany skórne oraz nowotworowe.

Po drugie, powietrze złej jakości negatywnie wpływa na żywotność i działanie maszyn i wszelkich urządzeń wykorzystywanych na halach produkcyjnych. Materiały, z których są wykonane, mogą łatwo ulegać zniszczeniu (np. w wyniku pojawienia się rdzy), a to z kolei będzie wpływać na jakość produkowanych towarów i częste awarie.

Wreszcie zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu mogą być bezpośrednią przyczyną pożarów, a nawet eksplozji, zwłaszcza jeśli w zakładzie wykorzystywane są materiały łatwopalne. Nawet przy zachowaniu najwyższej ostrożności ryzyko wypadku bywa bardzo wysokie.

Na czym polega zarządzanie jakością powietrza w zakładzie produkcyjnym?

Skuteczne zarządzanie jakością powietrza w przypadku zakładów produkcyjnych oznacza przede wszystkim zainstalowanie odpowiednich systemów, pozwalających kontrolować ilość unoszących się w nim zanieczyszczeń, jego wilgotność i temperaturę. Przede wszystkim konieczny jest montaż profesjonalnej wentylacji przemysłowej, pozwalający uniknąć przekraczania norm dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) poszczególnych substancji w powietrzu w środowisku pracy.

Każda tego typu instalacja projektowana jest indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki konkretnego zakładu produkcyjnego. Jeżeli w danym miejscu głównym problemem jest pył zawieszony w powietrzu o cząstkach różnej wielkości, konieczne będzie zainstalowanie systemu odpylania przemysłowego. Równie ważne jest zadbanie o wentylację strefową i miejscową oraz, jeżeli w zakładzie powstaje dużo odpadów w formie pyłów i ścinek, unoszących się w powietrzu, powodujących ryzyko pożaru i zagrażających zdrowiu pracowników. Wówczas warto zainwestować w odciąg przemysłowy ścinków i odpadów. Wszystkie wymienione systemy projektuje i montuje nasza firma, a szczegóły oferty znajdziesz na https://naar.pl/oferta/.

Ponadto do zarządzania jakością powietrza wykorzystać można:

– systemy HVLS – czyli zapewniające ogrzewanie, wentylację i klimatyzację wentylatory; to rozbudowane instalacje będące podstawą, jeżeli mowa o zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w zakładach produkcyjnych; umożliwiają stały ruch powietrza i rozpraszanie zanieczyszczeń np. poprzez zastosowanie wentylatorów wolnoobrotowych o różnych rozmiarach w zależności od charakterystyki pomieszczenia i specyfiki wykonywanych w nim prac;

– instalacje do rozdziału spalin i bariery separacyjne – odpowiednia instalacja umożliwia oddzielanie powietrza zanieczyszczonego od czystego i doprowadzanie do wskazanych pomieszczeń tylko tego o odpowiedniej jakości;

– kurtyny i ścianki wykonane z materiału – pozwalają w mechaniczny i łatwy do przebudowania w razie potrzeby sposób rozdzielić obszary o różnej jakości powietrza; ponieważ są szczelne, umożliwiają również na zachowanie różnicy ciśnień.

Dlaczego warto dbać o zarządzenie jakością powietrza w zakładach produkcyjnych?

Odpowiednio zaprojektowane i zamontowane systemy, bazujące na nowoczesnych urządzeniach i innowacyjnych rozwiązaniach, to gwarancja bezpieczeństwa i wydajnej pracy. Choć może się to wydawać sporą inwestycją, z pewnością zaowocuje ona zyskami w przyszłości – lepszą jakością wytwarzanych produktów, rzadszymi awariami sprzętu oraz zadowoleniem i znacznie większą produktywnością pracowników.