Aktualności

Układy odpylania powietrza – jak je budować i w jaki sposób działają?

27 maja 2024

W wielu dziedzinach przemysłu układy odpylania powietrza są niezbędną, obowiązkową instalacją, funkcjonującą na terenie zakładu produkcyjnego. Emitowany przez jego pracę pył stanowi bowiem zagrożenie dla środowiska, pracowników, a także osób trzecich.

Oprócz tego wysoki poziom tego rodzaju zanieczyszczeń negatywnie odbija się na wydajności procesów technologicznych oraz może zwiększać ryzyko powstania pożaru. W poniższym artykule przybliżamy kwestie tego, jak działa układ odpylania powietrza, a także, w jaki sposób go budować.

Jak działa układ odpylania?

Zadaniem układów odpylania jest skuteczne odseparowywanie czystego powietrza od unoszących się w nim zanieczyszczeń stałych, takich jak pyły, a także cząsteczek niebezpiecznych substancji, powstających na przykład na skutek wykorzystywania substancji chemicznych. System tego typu może występować w różnych formach – w zależności od charakteru danej przestrzeni oraz wykonywanych w niej prac stosuje się między innymi odciągi miejscowe, cyklony, a także filtry do trocin. Ich szczegółowe działanie przedstawiliśmy w dalszej części artykułu.

Jeśli zaś chodzi o systemy stosowane w układach odpylania, dzieli się je na odpylacze suche, mokre oraz separatory mgły olejowej. W pierwszej kategorii mamy do czynienia z filtrami kartridżowymi lub workowymi, które czyści się na przykład sprężonym powietrzem.

Mokre odpylacze wykorzystują ciecz, która zbiera zanieczyszczenia. Natomiast separatory mgły olejowej działają na zasadzie siły elektrostatycznej bądź odśrodkowej, która umożliwia oddzielenie powietrza od cząsteczek oleju.

Jak działają układy odpylania powietrza, takie jak cyklony, odciągi miejscowe czy filtry do trocin?

Cyklony

Cyklony to układy odpylania powietrza, które znajdują swoje zastosowanie na przykład w fabrykach mebli czy zakładach przemysłowych działających w branży chemicznej. Mają postać zbiorników w kształcie stożków – u ich szczytu znajdują się wlot oraz ujście powietrza.

We wnętrzu zbiornika powietrze zostaje wprowadzone w ruch wirowy, który wytwarza siłę odśrodkową. To właśnie ona odpowiada za oddzielenie drobinek zanieczyszczeń. Następnie opadają one na dół, a czyste powietrze uchodzi górnym wylotem. Co ważne, układy odpylania takie jak cyklony mogą działać samodzielnie lub tworzyć część rozbudowanej instalacji.

Odciągi miejscowe

Układ odpylania powietrza pod postacią odciągu miejscowego stosowany jest natomiast na poszczególnych stanowiskach pracy – na przykład tam, gdzie odbywa się szlifowanie czy spawanie. Tym samym ograniczają ryzyko rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń po reszcie przestrzeni.

Odciągi miejscowe mogą mieć formę okapów, ramion ssących, obudów oraz odciągów brzegowych. Rozwiązania te różnią się od siebie sposobem, w jaki urządzenie przechwytuje zanieczyszczenia z powietrza. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że filtracja następuje na skutek wtłoczenia ich do sieci przewodów, a następnie do urządzenia oczyszczającego.

Odciągi trocin

Odciągi trocin, czyli odpylacze workowe, to kolejny typ układów odpylania powietrza, który znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w stolarniach. Mieszanina pyłów oraz powietrza zostaje skierowana do worka zatrzymującego zanieczyszczenia. Te następnie trafiają do zsypu.

Jak zbudować układ odpylania powietrza?

Na rynku można znaleźć szereg różnorodnych rozwiązań z zakresu układów odpylania powietrza. Powinny być one dopasowane do rodzaju prac wykonywanych w zakładzie oraz charakterystyki przestrzeni.

Urządzenia muszą spełniać określone normy, a do ustalenia, które z nich będą odpowiednio wydajne i skuteczne, należy przeprowadzić specjalistyczne pomiary stężeń substancji niebezpiecznych. Następnie konieczne jest dokonanie opisu ich właściwości. Na tej podstawie można wybrać dopasowane układy odpylania powietrza.

Zadanie to może się okazać wymagające dla osób niezaznajomionych ze specyfiką odciągów oraz przepisami regulującymi wentylację przemysłową. Z tego względu polecamy nasze profesjonalne usługi projektowania i montażu instalacji odpylania niezależnie od branży, w jakiej działa Państwa przedsiębiorstwo.