Aktualności

Skuteczność odpylania przemysłowego, a bezpieczeństwo pracowników

16 sierpnia 2021

Każda firma, której działalność opiera się na nowoczesnej technologii, wykorzystuje w ramach procesu produkcyjnego wiele maszyn oraz instalacji. Część z nich wymaga również dodatkowego użycia instalacji odpylających i wentylacyjnych, ponieważ emitują one szkodliwe zarówno dla maszyn, jak i dla ludzi pyły – mowa tu w szczególności o urządzeniach wykorzystywanych w procesach szlifowania, polerowania, kruszenia, mielenia i transportowania. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zagwarantowanie odpowiednich warunków w miejscu pracy, natomiast emisja pyłów może stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Co więcej, brak sprawnie działających instalacji wentylacyjnych i odpylających powoduje także ryzyko wybuchu lub pożaru oraz awarie maszyn. Zachowanie wskazanych w regulacjach prawnych warunków zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy jest więc podstawą w każdym zakładzie pracy – dowiedz się, jak powinno wyglądać bezpieczne odpylanie przemysłowe.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą emisja pyłów w zakładzie pracy?

Aby zrozumieć, dlaczego pył bywa toksyczny dla organizmu człowieka, a także jak może dojść do wybuchu za sprawą nieodpowiedniego odpylania pomieszczeń, warto wiedzieć, czym pył w ogóle jest. Pył do bardzo mocno rozdrobniona substancja mineralna, której górną granicą wymiarów ziaren jest wielkość 300 µm i która powstaje w wyniku rozmaitych procesów, na przykład spalania, ścierania lub kruszenia substancji stałych. Pył może także występować w składzie aerozolu lub osadzać się na podłodze, a w przypadku jego nagromadzenia tworzy się tak zwany obłok pyłowy, którego zapłon może spowodować wybuch. Jest to ogromne zagrożenie w miejscu pracy, w którym znajduje się wiele działających mechanicznie urządzeń – nawet pojedyncza iskra może bowiem spowodować wybuch, o ile substancja palna osiąga w stężeniu dolną granicę wybuchowości danego materiału.

Na czym polega proces odpylania?

Proces odpylania składa się najczęściej z czterech faz i polega na oddzieleniu pyłów od gazów, które je transportują, wykorzystując do tego procesy suchej i mokrej filtracji. Pierwszą fazą odpylania jest kształtowanie ruchu gazu i ziaren pyłu, kolejną koagulacja, czyli łączenie pojedynczych ziaren w grupy. Potem następuje separacja i ewakuacja zagospodarowania oddzielnego pyłu. Sucha filtracja ma miejsce wtedy, gdy zapylony gaz przepływa przez suche warstwy porowate i powstaje przy niej między innymi efekt sitowy. W przypadku mokrej filtracji, czyli kontaktu zapylonego gazu z cieczą mówimy natomiast o dyfuzji, bezwładności, adsorpcji, kondensacji i elektrostatycznym oddziaływaniu. Podczas procesu bezpiecznego odpylania przemysłowego wykorzystuje się natomiast wiele zjawisk fizycznych, które pozwalają skutecznie pozbyć się nagromadzonego pyłu, w tym opadanie grawitacyjne, siłę odśrodkową, procesy filtracji, jonizację gazu i pyłu czy jego koagulację w polu akustycznym.

Odpylanie przemysłowe – bezpieczeństwo

Każda osoba odpowiedzialna za zagwarantowanie w zakładzie produkcyjnym odpowiednich warunków pracy powinna koniecznie zadbać o prawidłowe odpylanie przemysłowe. Bezpieczeństwo pracowników, a także bezawaryjne działanie maszyn są podstawą w każdym przemyśle wykorzystującym zaawansowaną technologię. Właśnie dlatego, w celu zapewnienia komfortu pracy oraz bezpieczeństwa osób przebywających w halach produkcyjnych, powinno się zamontować systemy oraz instalacje odpylające o wysokiej skuteczności. Dodatkowo przy każdym stanowisku, które jest źródłem powstawania pyłu, powinno być wyposażone w odciągi miejscowe, takie jak okap, ssawy, wentylatory transportowe, odpylacze czy przewody wentylacyjne – tego rodzaju maszyny znajdziesz w naszej ofercie.

Czym się kierować, wybierając bezpieczne odpylanie przemysłowe?

Wybierając poszczególne jednostki odpylające i wentylacyjne, należy kierować się właściwościami fizykochemicznymi powstającego pyłu – to właśnie od jego stężenia, wilgotności, składu, elektrostatyczności oraz innych własności będą zależeć parametry urządzeń, a także ich skuteczność. Każda maszyna powinna charakteryzować się odpowiednio dobranymi średnicami przewodów i prędkością porywania materiału, aby zanieczyszczenia trafiały prosto do systemu odciągu powietrza i nie powodowały dużych strat ciśnienia. Równie ważne jest regularne czyszczenie przewodów oraz dobrze dobrany wentylator, którego wydatek i spręż zapewnią właściwy transport materiału pyłowego z miejsca emisji do wyrzutu. Wentylator ten powinien być także dostosowany do wymagań, które wynikać mogą z jego zastosowania w konkretnym przypadku, mowa tu o odporności na podwyższoną temperaturę czy uszkodzenia wirnika lub obudowy, a także o wykluczeniu możliwości spowodowania wybuchu. W zakładzie produkcyjnym bezpieczne odpylanie przemysłowe zakłada również prawidłową wentylację.

Bezpieczne odpylanie przemysłowe – nasza oferta

W naszej ofercie znajduje się duży wybór maszyn i urządzeń odpylających i wentylacyjnych o zróżnicowanych parametrach, które przystosowane są do usuwania pyłu i zanieczyszczeń o różnych właściwościach. Nasze maszyny wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu, a ich skuteczność potwierdzają liczne opinie naszych klientów – zachęcamy do zapoznania się z ofertą odpylaczy, odciągów miejscowych, urządzeń filtrowentylacyjnych, wentylatorów i całych systemów odpylania i wentylacji.