Aktualności

Przegląd wentylacji mechanicznej – jak często go wykonywać?

30 kwietnia 2021
praca na wysokościach - naar.pl

Wentylacja mechaniczna to niezbędny element w budynkach o różnym zastosowaniu. Szczególnie ważne jest to w obiektach przemysłowych. Powstające przy produkcji toksyczne i chemiczne opary mogą powodować poważne uszczerbki na zdrowiu pracowników. Dodatkowo wysokie temperatury i wilgotność sprzyjają rozwijaniu się pleśni i grzybów, które z kolei mogą doprowadzić do powstawania różnego rodzaju chorób czy schorzeń, zwłaszcza układu oddechowego. Wentylacja mechaniczna zapewnia bezpieczeństwo w kwestii zdrowia, a także niweluje ryzyko awarii linii technicznej czy wybuchu pożaru. Jednak, aby wentylacja spełniała swoje funkcje i odpowiednio działała, konieczne są regularne przeglądy.

Po co wykonuje się przegląd wentylacji mechanicznej?

Regularne przeglądy wentylacji mechanicznej pozwolą uniknąć nadmiernych zanieczyszczeń gromadzących się wewnątrz instalacji. Dzięki temu masz pewność, że wentylacja w Twoim budynku funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje wszystkie zadania. Kontrolowanie stanu instalacji pozwala zapobiegać ewentualnym awariom. Jeżeli reakcja będzie szybka i już na samym początku występujących nieprawidłowości zostaną podjęte odpowiednie działania, z pewnością ryzyko awarii i przestojów na linii produkcyjnej będzie mniejsze. To z kolei pozwoli zaoszczędzić Twoje pieniądze i czas, a efektywność zakładu nie spadnie. Sprawnie działająca wentylacja mechaniczna wpływa także na prawidłową wymianę powietrza, dzięki czemu osoby znajdujące się w budynku nie wdychają szkodliwych oparów ani substancji agresywnych chemicznie i toksycznie. Ponadto niektóre substancje znajdujące się w oparach powstających podczas produkcji, w wyniku połączenia z wysokimi temperaturami i wilgocią mogą doprowadzić do awarii, wybuchu, a nawet pożaru. Takie sytuacje oczywiście wiążą się nie tylko z opóźnieniami w produkcji, ale także z ogromnymi kosztami.

Jak często robi się przegląd wentylacji mechanicznej?

Dwa akty prawne, które regulują zasady przeprowadzania kontroli wentylacji, to 6 art. 62 ust. 1 z dnia 7 lipca 1944 r. i Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., ust. 3. Mówią one o tym, że obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli okresowej sprawdzającej stan techniczny elementów instalacji narażonych na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne lub inne co najmniej raz w roku oraz o tym, że czynności konserwacyjne wentylacji powinny być wykonywane w terminach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. Należy jednak pamiętać, że wspomniane akty prawne głównie regulują zasady przeprowadzania kontroli i przeglądów wentylacji grawitacyjnych. W przypadku wentylacji mechanicznych najczęściej producent decyduje lub zaleca częstotliwość przeglądów oraz zasad serwisu.

Nasz zespół zazwyczaj co sześć miesięcy dokonuje szczegółowego przeglądu wentylacji mechanicznej. Protokół serwisowy sporządzany z każdego przeglądu zawiera szczegółowy opis stanu urządzeń i instalacji, a także cenne wskazówki dotyczące obsługi oraz okresów zamówień części eksploatacyjnych. Protokół podpisywany jest przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Tak prowadzone przeglądy pozwalają nam na szczegółowe i efektywne monitorowanie stanu wentylacji, dzięki czemu Ty jako klient masz pewność, że Twoja wentylacja funkcjonuje sprawnie, a ryzyko awarii linii produkcyjnych praktycznie nie istnieje. Oczywiście w przypadku występowania niepokojących sytuacji przeglądy można wykonywać częściej.