Aktualności

Odpylanie powietrza na mokro i na sucho

30 kwietnia 2021
biuro

Odpylanie jest niezbędnym procesem do usuwania zanieczyszczeń powietrza, w otoczeniu których pracują ludzie. Pyły oraz gazy powstałe na stanowiskach pracy, podczas procesu produkcji są niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Najczęściej powstają w trakcie: cięcia materiałów, szlifowania, polerowania, malowania, spawania oraz transportowania. W celu zapewnienia ochrony pracownikom stosowane są odpowiednie urządzenia lub systemy odprowadzające zanieczyszczenia. Jakie rodzaje odpylania są najczęściej stosowane i na czym polega zasada ich działania?

Na czym polega odpylanie na mokro?

Odpylanie na mokro jest jednym z rodzajów filtracji gazów stosowanym w zakładach przemysłowych. Do jego przeprowadzenia służą urządzenia zwane odpylaczami mokrymi. Służą do oddzielania pyłów i innych zanieczyszczeń od powietrza lub innych gazów. W urządzeniach tych strumień zanieczyszczonych gazów zostaje oczyszczony w wyniku kontaktu z cieczą, którą najczęściej jest woda. Ważne jest aby zanieczyszczenia, które mamy separować były zwilżalne czyli aby dały wyłapać się na kropelkach wody. Bo wyłapaniu zanieczyszczeń w rozpylonym w urządzeniu aerozolu wody krople, które mają większą masę wraz z wypalanymi zanieczyszczeniami separowane są  od gazów i trafiają do kolektora. Odpylacze mokre znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie są pyły lepkie, mokre, ale również tam gdzie istnieje ryzyko zaciągnięcia z technologii iskier lub żarzących się cząstek np. przy polerowaniu lub szlifowaniu.

Na czym polega odpylanie na sucho?

Odpylanie na sucho polega na filtracji zanieczyszczeń pyłowych na suchych materiałach filtracyjnych. Materiały takie to zwykle tkaniny, włókniny, maty papierowe, poliester, celuloza itp. Gzy wraz z zanieczyszczeniami przepływają przez materiał filtrujący, który zatrzymuje cząstki o wielkości nawet mniejszej niż 1um przepuszcza więc oczyszczony gaz. Odpylanie taką metodą jest najczęściej stosowane tam, gdzie mamy odczynienia z pyłami suchymi, nie stwarzającymi problemów z otrzepaniem z powierzchni filtrów. Odpylacze mokre bardzo dobrze sprawdzają się na spawalniach, szlifierniach, przy pyłach ceramicznych, spożywczych i wielu innych.

Gdzie jest stosowane odpylanie?

Odpylanie powietrza jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla pracowników i najczęściej jest wymagane przez przepisy BHP. Nasza firma oferuje systemy odpylania, które posiadają wszelkie certyfikaty świadczące o wysokiej jakości i bezpieczeństwie. Instalujemy odciągi miejscowe, a w przypadku braku takiej możliwości budujemy strefową wentylację całego zakładu zwaną popularnie Push-Pull. Nasze urządzenia wyposażone są w filtry, które dobieramy odpowiednio do rodzaju zanieczyszczeń.