Aktualności

Kto dokonuje przeglądu wentylacji mechanicznej?

7 marca 2024

Każdy budynek powinien posiadać odpowiednio zaprojektowaną wentylację. Obecnie bardzo często zamiast tradycyjnego systemu grawitacyjnego montowany jest jego mechaniczny odpowiednik z rekuperatorem. Wynika to z szeregu zalet, które cechują to rozwiązanie, jednak rodzi ono również kilka wątpliwości. Przepisy prawne – w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej – nie określają bowiem, jak często należy przeprowadzać jej kontrolę. Dla wielu posiadaczy takiej instalacji nie jest ponadto jasne, kto dokonuje przeglądu wentylacji mechanicznej.

Kto może dokonać przeglądu wentylacji mechanicznej?

Wentylacja to niezbędny element każdego budynku zarówno ze względu komfortu jego użytkowania, jak i bezpieczeństwa. Jej działanie opiera się o wentylatory, które są zasilane elektrycznie. W związku z tym obieg powietrza zostaje niejako wymuszony. Jej obecność sprawia, że wietrzenie pomieszczeń przestaje być konieczne, a cyrkulacja powietrza jest optymalna niezależnie od warunków atmosferycznych.

W przypadku wentylacji przemysłowej, którą projektują i zakładają nasi specjaliści, ten rodzaj instalacji sprawdza się szczególnie w pobliżu stanowisk szlifierskich, spawalniczych oraz lakierniczych, sprawnie odprowadzając szkodliwe pyły czy gazy.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej prawo nie pozostawia złudzeń, że jej przeglądu należy dokonywać co najmniej raz w roku – brakuje jednak przepisów precyzujących, jak powinno się postępować z instalacją mechaniczną. Eksperci radzą, aby w jej przypadku również dokonywać corocznego przeglądu.

Ustalając częstotliwość kontroli, warto ponadto posiłkować się zaleceniami producenta danego urządzenia. Wciąż pozostaje jednak kwestia tego, kto może dokonać przeglądu wentylacji mechanicznej. Odpowiedzi na to pytanie udzielamy w dalszej części artykułu.

Kto dokonuje przeglądu wentylacji mechanicznej?

Kwestię tego, kto dokonuje przeglądu wentylacji mechanicznej, wprost określają przepisy – osoby świadczące taką usługą powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z prawem stan przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych, może ocenić specjalista legitymujący się uprawnieniami budowlanymi w tym zakresie, a także mistrz kominiarstwa. W trakcie przeprowadzonej kontroli będą oni w stanie profesjonalnie zbadać bieg kanałów, ich drożność oraz szczelność.

W razie takiej potrzeby fachowcy dokonają również skutecznego oczyszczenia za pomocą odpowiedniego sprzętu. Z profesjonalnej usługi odpylania i odkurzania przemysłowej wentylacji mechanicznej można również skorzystać w ramach współpracy z naszą firmą.

Mówiąc o tym, kto może dokonać przeglądu wentylacji mechanicznej, nie należy zapominać o tym, że wykonanie tego rodzaju usługi powinno zostać poświadczone przez specjalistę odpowiednim dokumentem. Muszą znaleźć się na nim podpisy wykonawcy oraz właściciela budynku. Decydując się na przegląd wentylacji mechanicznej, warto również jednocześnie sprawdzić stan pozostałych przewodów kominowych.

Kto może dokonać przeglądu wentylacji mechanicznej i kiedy jest najlepszy czas na skorzystanie z tej usługi?

W przypadku wentylacji mechanicznych zalecenia producentów zazwyczaj wskazują na konieczność dokonywania przeglądu i serwisu raz do roku. Mogą tego dokonać osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz mistrzowie kominiarstwa – kiedy jednak warto umówić taką usługę?

Najlepszy czas na skorzystanie z przeglądu przypada przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, a więc wczesną jesienią. Jest to podyktowane względami praktycznymi, jako że zanieczyszczone lub uszkodzone przewody mogą znacznie obniżyć wydajność instalacji.

Kto dokonuje przeglądu wentylacji mechanicznej i dlaczego nie warto z nim zwlekać?

Choć prawo nie nakłada obowiązku corocznego przeglądu wentylacji mechanicznej, zdecydowanie warto o nim pamiętać. Tylko sprawna, odpowiednio wydajna instalacja jest w stanie zapewnić optymalny komfort użytkowania budynku, a także jego bezpieczeństwo. To z kolei ma szczególne znaczenie w przemyśle. Dbałość o regularne dokonywanie przeglądu przekłada się na jakość pracy i zdrowie pracowników.