Aktualności

Jak wykonać pomiar wentylacji mechanicznej?

8 maja 2024

Pomiar wentylacji mechanicznej to konieczna procedura podczas jej pierwszego uruchamiania, a także w trakcie eksploatacji. Mowa tu o weryfikacji, czy parametry jej funkcjonowania w pozytywny sposób wpływają na bezpieczeństwo i komfort panujące w budynku. Można jej dokonać tylko z wykorzystaniem profesjonalnych sprzętów, dlatego zaleca się, aby pomiar wentylacji mechanicznej zawsze zlecać fachowcom. Jak wygląda taka usługa?

Dlaczego wykonywanie pomiaru wentylacji mechanicznej jest konieczne?

Wentylacja jest instalacją odpowiadającą za dostarczanie odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń. Wpływa więc na regulowanie temperatury panującej we wnętrzu budynku, a także pozwala na odprowadzenie z niego nieprzyjemnych zapachów czy też pyłu, co jest niezwykle istotne w przypadku wentylacji przemysłowej.

Przeprowadzenie pomiaru wentylacji mechanicznej jest wymagane na etapie odbioru instalacji, jednak warto decydować się na nie regularnie. Uzyskane wyniki pozwolą bowiem określić, czy wentylacja działa prawidłowo, czy może też wymaga wyczyszczenia bądź naprawy. Warto wiedzieć, że jeśli zaniedbamy regularne wykonywanie pomiaru wentylacji mechanicznej, przebywanie w pomieszczeniach budynku może być niebezpieczne dla zdrowia, a funkcjonowanie instalacji będzie się wiązało z wyższymi kosztami wynikającymi ze zwiększonego poboru energii.

Na czym polega pomiar wentylacji mechanicznej?

Podczas pomiaru wentylacji mechanicznej sprawdzane są między innymi takie parametry, jak prędkość i objętość strumienia przepływającego powietrza. Oprócz tego ustala się również, jaka jest różnica ciśnień, temperatura oraz poziom wilgotności. Ważne jest także określenie wskaźnika krotności wymiany powietrza na godzinę i wykonanie próby szczelności instalacji. W przypadku pomiaru wentylacji mechanicznej przeprowadzanego podczas odbioru technicznego lokalu konieczna jest nie tylko ocena poprawności działania instalacji, ale również zbadanie poziomu emitowanego przez nią hałasu – jest to wymagane przez Sanepid.

Pomiar wentylacji mechanicznej – jak wykonać?

W kwestii tego, jak wykonać pomiar wentylacji mechanicznej należy przede wszystkim zaznaczyć, że aby jego wyniki były wiarygodne, muszą zostać uzyskane przy wykorzystaniu profesjonalnych, odpowiednio skalibrowanych urządzeń. Do mierzenia prędkości przepływu powietrza wykorzystuje się balometry, anemometry skrzydełkowe, termoanemometry, a także rurki Prandtla. Badanie szczelności musi być natomiast przeprowadzone na podstawie odpowiednich norm. Pod kątem tego, jak wykonać pomiar wentylacji mechanicznej należy mieć również na uwadze, że po skorzystaniu z takiej usługi powinniśmy otrzymać protokół z pomiarów – co ważne, aby go wystawić, niezbędne są odpowiednie uprawnienia.

Jak wykonać pomiar wentylacji mechanicznej – kiedy i jak często?

Prawny obowiązek wykonania pomiaru wentylacji mechanicznej dotyczy odbioru technicznego. Prawo budowlane nie określa jednak wprost, jak często należy go powtarzać. W takiej sytuacji powinniśmy się posłużyć przepisem dotyczącym budynku jako całości, według którego wszystkie elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny być odpowiednio kontrolowane przynajmniej raz w roku. Dotyczy to więc również przewodów wentylacyjnych.

Pomiar wentylacji mechanicznej powinno się zatem wykonywać co roku. Eksperci doradzają, że warto zdecydować się na tę usługę przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Pamiętajmy, że wszelkie obowiązki dotyczące kontroli instalacji spoczywają na właścicielu budynku bądź też jego zarządcy.

Pomiar wentylacji mechanicznej – jak wykonać, komu zlecić?

Przeprowadzenie pomiaru wentylacji mechanicznej wymaga posiadania profesjonalnych sprzętów z aktualnym protokołem kalibracji, a także niezbędnej wiedzy o ich poprawnym stosowaniu i normach dotyczących pomiarów. Z tego względu zamiast tego, jak wykonać pomiar wentylacji mechanicznej, bardziej zasadne wydaje się zapytanie o to, komu najlepiej go zlecić. Powinna być to profesjonalna firma posiadająca konieczne uprawnienia oraz doświadczenie w tym obszarze.