Aktualności

Jak kontrolować poziom dymów i gazów spawalniczych

2 grudnia 2021
kontrola poziomu dymów i gazów spawalniczych

Spawanie jest nieprawdopodobnie przydatną i skuteczną metodą trwałego łączenia różnego rodzaju materiałów poprzez ich rozgrzanie i stopienie w miejscu, w którym dwa lub więcej elementów ma zostać połączonych. Cała procedura może odbywać się z wykorzystaniem spoiwa, ale także bez niego. Podczas nagrzewania i topnienia elementów wytwarzają się gazy i dymy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Właśnie dlatego tak istotna jest odpowiednia kontrola poziomu dymów i gazów spawalniczych, o której opowiemy w tym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Kontrola poziomu dymów i gazów spawalniczych – po co się ją stosuje?

Jak już wspomnieliśmy, w procesie spawania powstają szkodliwe gazy i dymy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Z tego względu opracowano wiele skutecznych sposobów, które umożliwiają kontrolowanie oparów, dzięki czemu pracownik będzie mógł bez stresu o swoje życie wykonywać swoje zadania. Zanim jednak podejmiemy decyzję co do tego, z której metody skorzystamy, należy w pierwszej kolejności ocenić, czy w przypadku danego stanowiska pracy zagrożenie jest realne czy też nie.

Do wspomnianej oceny stanowiska pracy niezbędne będzie przeprowadzenie identyfikacji zagrożenia oparami spawalniczymi oraz związane z tym poziomy ryzyka. Dane dotyczące tych kwestii zazwyczaj znajdują się w Kartach Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych.

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie rozwiązania, które chcemy wykorzystywać do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, przydatna będzie także informacja dotycząca ryzyka zatrucia oparami spawalniczymi. Aby oszacować możliwość wystąpienia takiego przypadku, należy pobrać próbki powietrza ze stanowiska pracownika, przeprowadzić pomiar zawartości gazów spawalniczych, a następnie porównanie wyników badań tych próbek z wynikami zawartymi w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy lub normami znajdującymi się w American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Dzięki podjęciu takich akcji możliwe będzie ustalenie priorytetów w miejscach, w których wymagana będzie poprawa warunków pracy.

Kluczowym krokiem jest jak widać pomiar dymów spawalniczych w powietrzu przed, w trakcie i po wykonanej pracy. Takie informacje umożliwiają precyzyjny dobór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnego stanowiska.

Metody kontroli i pomiaru gazów spawalniczych

Podstawowym sposobem, który z pewnością pomoże ograniczyć ilość wydzielanych podczas pracy gazów spawalniczych, szczególnie w przypadku, kiedy wcześniej nie były przeprowadzane żadne pomiary, a dym spawalniczy nie był w żaden sposób kontrolowany, jest wprowadzenie stosownych zmian w procesie produkcyjnym i w systemach wentylacyjnych. Oprócz tego można też dokonać modyfikacji w samych procesach spawalniczych, planach operacyjnych, elektrodach wykorzystywanych do spawania czy w gazach ochronnych.

Oprócz wyżej opisanych metod kolejną dobrą opcją jest wydzielenie stanowiska pracy, w którym odbywa się spawanie. Poprzez odseparowanie, zamknięcie lub zautomatyzowanie źródła oparów, redukujemy zagrożenie zdrowia i życia pracownika. Należy się jednak zastanowić, czy odpowiednim rozwiązaniem będzie stosowanie spawania automatycznego z użyciem ciężkiego sprzętu spawalniczego, który ma możliwość zabudowy.

Najskuteczniejszą i najbardziej korzystną ze wszystkich podanych metod jest jednak odpowiednia wentylacja. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w procesie spawalniczym, w materiałach, które do tej czynności są wykorzystywane, ani nie trzeba przenosić stanowiska pracy w inne miejsce. Stosując skuteczną wentylację oraz inne metody redukcji oparów, możemy zmniejszyć ryzyko zatrucia praktycznie do zera.