Aktualności

Instalacja filtrowentylacji strefowej spawalni

23 sierpnia 2018
spawalnia

 

 

Dla wydziału spawalni zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy instalację filtrowentylacji typu push-pull. Rozwiązanie takie umożliwi efektywne wychwycenie znacznej ilości dymów oraz pyłów spawalniczych z całej kubatury spawalni. Zanieczyszczenia emitowane w procesach spawalniczych zostaną odseparowane od strumienia powietrza na jednostce filtracyjnej o wydajności 23 500 m3/h, a następnie oczyszczone powietrze ponownie będzie nawiewane na hale. Dodatkowo zaprojektowaliśmy nawiew świeżego powietrza bezpośrednio do strefy przebywania ludzi za pomocą nawiewników wyporowych.