Aktualności

Etapy projektowania wentylacji odpylających

8 grudnia 2021
etapy projektowania wentylacji odpylającej

Chcąc pozbyć się odpadów pylistych, powstających w trakcie procesu produkcyjnego w wielu zakładach, powinniśmy kierować się rozwagą i bezpieczeństwem, biorąc także pod uwagę wiele istotnych parametrów i czynników. Jak wyglądają kolejne etapy projektowania instalacji odpylających? Dlaczego tak istotne jest zachowanie maksimum bezpieczeństwa?

Początkowe etapy projektowania instalacji odpylających

Aby prawidłowo wykonać projekt instalacji odpylających w zakładach przemysłowych, należy przyłożyć szczególną uwagę do każdego kolejnego etapu ich projektowania. Bardzo ważnym czynnikiem jest także ścisła współpraca pomiędzy inwestorem a wykonawcą budowy instalacji. W pierwszej kolejności należy ustalić, jakie jest źródło powstawania zapylenia, czyli co powoduje powstawaniem pyłów i zanieczyszczeń. Przeważnie wystarczy informacja od inwestora, jednak konieczne jest również przeprowadzenie wizji lokalnej, dzięki której wykonawca może odwiedzić zakład i sprawdzić, jakie warunki w nim panują, jak można wykorzystać daną przestrzeń w ramach budowy instalacji odpylających, biorąc pod uwagę wszelkie szczegóły konstrukcyjne oraz obowiązujące normy bezpieczeństwa. To bardzo ważny etap, ponieważ ustalenia mogą mieć kluczowe znaczenie podczas budowy całej instalacji.

Zagrożenia związane z budową instalacji odpylających

Zazwyczaj inwestorzy i wykonawcy zdają sobie sprawę, że wiele pyłów będących skutkiem ubocznym różnych procesów produkcyjnych stosowanych powszechnie w gałęzi przemysłu, to zanieczyszczenia mogące spowodować wybuch na terenie zakładu. Jest tak w przypadku licznych metali, drewna, cukru, mąki czy biomasy. Aby odpowiednio przygotować się więc do kolejnych etapów projektowania instalacji, należy zawsze uzyskać od inwestora kompletną i aktualną dokumentację wykonaną po uprzedniej inwentaryzacji, ponieważ ta dokumentacja stanie się podstawą do podjęcia działań wykonawczych.

Dalsze etapy projektowania instalacji odpylających

Kolejnym istotnym czynnikiem, mającym wpływ na ostateczny wygląd i budowę instalacji odpylających w zakładzie przemysłowym, jest doskonała znajomość maszyn, urządzeń oraz systemów, które mają być oczyszczane przez instalację odpylającą. W pierwszej kolejności należy ustalić ich liczbę, rodzaj oraz strukturę funkcjonowania na terenie zakładu. Na początku trzeba również oszacować stopień zapylenia powietrza, następnie zaś określić parametry produkowanych przez maszyny pyłów. W ramach tych parametrów powinniśmy zwrócić uwagę na właściwości wybuchowe, korozyjne, wycierające, a także samą temperaturę, uziarnienie i kształt cząsteczek. Istotne są nie tylko parametry zanieczyszczeń pylistych oraz gazów, a także ich właściwości wybuchowe i wilgotność.

Lokalizacja i transport zanieczyszczeń pylistych

W celu ustalenia wielkości wentylatora i rodzaju systemu odpylającego, musimy zwrócić też uwagę na sposób pobierania pyłu spod produktu w zakładzie przemysłowym, a także pomyśleć o jego późniejszym transportowaniu, aby móc skutecznie i bezpiecznie pozbyć się odpadów. Właśnie dlatego istotna jest lokalizacja projektowanej instalacji, ale również jej dostęp do prądu czy sprzężonego powietrza. Jeśli udało nam się zdobyć większość wymienionych informacji, końcowy etap projektowania instalacji odpylających powinniśmy poświęcić na ustalenie, jaka ilość pyłu będzie odbierana w filtrze. Niektóre zanieczyszczenia pyliste mają dodatkową wartość jako odbierany produkt, a więc warto także odpowiednio przemyśleć jego dalsze zagospodarowanie, na przykład kwestię przechowywania, pakowania, porcjowania, brykietowania czy transportu pneumatycznego. Na każdym etapie przygotowywania projektu należy przestrzegać obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa i konstrukcji instalacji odpylających.