Aktualności

Czyste powietrze w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

6 grudnia 2021
czyste powietrze w zakładzie produkcyjnym

Dbałość o stworzenie pracownikom jak najlepszych warunków do wykonywania określonych zadań spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Pracownik jest w tej kwestii chroniony prawnie, dlatego troska o jego zdrowie powinna być niezbywalnym przedmiotem zainteresowania osoby prowadzącej daną działalność. Dobre warunki pracy w naturalny sposób przekładają się również na samą efektywność danego zakładu. Jakość powietrza w zakładzie pracy ma więc niebagatelny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa na wielu polach.

Gdzie dbałość o jakość powietrza w zakładzie pracy może być szczególnie utrudniona?

Nad kwestią czystego powietrza w pracy mogą długo nie zastanawiać się właściciele tych przedsiębiorstw, w których jego utrzymanie nie przysparza wielu problemów. W budynkach użyteczności publicznej czy też biurach zapewnianie odpowiedniego przepływu powietrza zazwyczaj nie jest kwestią problematyczną. Jest tak głównie ze względu na charakter danej pracy – zadania, do których nie jest konieczne wykorzystywanie szkodliwych substancji, w oczywisty sposób nie będą generowały tylu zagrożeń. W efekcie dbałość o czyste powietrze w pracy tego rodzaju jest w wielu przypadkach nieskomplikowana.

Trudniejszym przypadkiem są z pewnością te zawody, w których niezbywalnym elementem jest wykorzystywanie do pracy szkodliwych substancji. W ramach wielu zadań takie substancje są produktem ubocznym produkcji. Nie znaczy to jednak, że zostają one od razu usunięte – często zdarza się, że szkodliwe substancje na długie godziny pozostają w powietrzu, negatywnie wpływając na stan zdrowia wszystkich pracowników. Nie da się ukryć, że długotrwała ekspozycja na tego rodzaju szkodliwe działanie może mieć poważne skutki zdrowotne w przyszłości. Warto pamiętać, że każdy pracodawca ma obowiązek zapobiegać występowaniu tego rodzaju zagrożeń. Jak to zrobić? Taki prawny obowiązek powinien być realizowany poprzez stwarzanie pracownikom bezpiecznego miejsca do pracy, wykorzystując nowoczesne technologicznie rozwiązania umożliwiające znaczną poprawę jakości powietrza w zakładzie pracy.

Czyste powietrze w pracy najlepszą profilaktyką

Rygorystyczne przepisy dotyczące obowiązku zachowywania odpowiednich warunków dotyczących każdego miejsca pracy nie wzięły się znikąd. Są one swego rodzaju próbą opanowania negatywnych skutków zdrowotnych w danych grupach pracowniczych. To problem nie tylko jednostkowy, ale występujący na masową wręcz skalę. W odpowiedzi na obserwowane pogorszenie stanu zdrowia wielu grup aktywnie pracujących, powstała wyszczególniona grupa nowotworów, określanych mianem “nowotworów zawodowych”. Ich odsetek jest na tyle duży, że stawia przed pracodawcami coraz to nowsze wyzwania. Warto podkreślić, że konieczność zachowywania czystego powietrza w pracy potwierdzają twarde dane dotyczące zapadalności na choroby związane z trwałą i długofalową ekspozycją na działanie szkodliwych substancji. W planie działania dotyczącym substancji rakotwórczych, podpisanym w 2016 roku przez sześć organizacji europejskich, przytoczono następujące dane:

  • około 120 tys. przypadków nowotworów, których pochodzenie można zlokalizować w zakładach pracy zostaje zdiagnozowanych na terenie Unii Europejskiej każdego roku

  • około 80 tys. osób wśród zdiagnozowanych przypadków umiera

Jakość powietrza w zakładzie pracy – skuteczne technologie oczyszczania

Nie sposób polemizować z niepokojącymi danymi dotyczącymi znacznego narażenia zdrowia i życia pracowników na co dzień. W obliczu tego rodzaju zjawiska szczególnie istotne jest wdrożenie skutecznych rozwiązań, pozwalających na zachowanie czystego powietrza w miejscu pracy. W tym celu pomocna jest instalacja profesjonalnej wentylacji przemysłowej, dzięki której możliwe jest zapobieganie występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń. W NAAR Technik oferujemy także specjalne technologie wentylacyjne, możliwe do zastosowania w strefach obarczonych szczególnym ryzykiem. Wentylacja strefowa oraz miejscowa pozwala oczyścić powietrze w przestrzeniach, w których pracownicy mogą być szczególnie narażeni na działanie szkodliwych substancji.