Aktualności

Czym różnią się filtry workowe pionowe i poziome?

16 lipca 2021
rozbudowana wentylacja przemysłowa na dachu

Przemysł to bardzo wymagająca gałąź gospodarki. Wykonywane prace wiążą się często z generowaniem licznych odpadów oraz zanieczyszczeń, dlatego obecne prawo, jak i sama chęć zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa w zakładzie pracy sprawiają, że konieczne jest zastosowanie systemów odpowiadających za oczyszczenie powietrza. W niniejszym wpisie omówimy działanie filtrów workowych poziomych oraz pionowych.

Dlaczego warto zainwestować w filtry workowe do odpylania?

Podczas produkcji czy obróbki materiałów różnego typu dochodzi do powstawania pyłu zawieszonego, który ma szczególnie negatywny wpływ na zdrowie. Tym mianem określa się mieszaninę substancji organicznych i nieorganicznych. Najczęściej występują w nim azbest, siarka, metale ciężkie i WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).
Pyły są poważnym czynnikiem chorobotwórczym. Dzieli się je na PM10 i PM2,5. W pierwszym przypadku cząsteczki są większe i przedostają się do płuc, jednocześnie negatywnie wpływając na układ oddechowy i zwiększając ryzyko jego schorzeń. PM2,5 jest jeszcze bardziej niebezpieczny ze względu na swój mniejszy rozmiar, ponieważ niewielki pył przedostaje się do krwiobiegu, skąd negatywnie wpływa na różne narządy. Z tego powodu przyczynia się do powstawania chorób serca i naczyń krwionośnych. Osoby przebywające w zakładzie pracy o zanieczyszczonym powietrzu są przez długi czas wystawione na czynnik ryzyka, co znacznie zwiększa potencjał rozwoju niebezpiecznych dolegliwości, nawet nowotworów. Nie bez powodu Unia Europejska wymaga obecnie stosowania w zakładach produkcyjnych nowoczesnych systemów odpylania. Dodatkowo w niektórych przypadkach pył zawieszony składa się z substancji łatwopalnych, dlatego znacznie zwiększa ryzyko pożaru, a nawet wybuchów w miejscu pracy.

Filtry workowe – odpylanie

Istnieją różne sposoby odpylania powietrza w przemyśle, jednak szczególnie skuteczną metodą jest instalacja filtrów workowych. Są one niezwykle skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń, np. pyłu węglowego, spawalniczego i innych pyłów zawieszonych. Najbardziej popularnymi produktami tego rodzaju są filtry workowe poziome i pionowe. Różnią się od siebie pod wieloma względami, między innymi budową, gabarytami czy ułożeniem, jednak są równie skuteczne. To spore maszyny, które znajdują się na zewnątrz zakładu pracy i zostają połączone z systemem rur wentylacyjnych. Kiedy zanieczyszczone powietrze przechodzi przez omawiane filtry workowe do odpylania, znajdujący się w nim pył zatrzymuje się na specjalnej tkaninie, tworząc tzw. placek pyłowy, a następnie spada do leja zsypowego. Następnie czysty gaz jest odprowadzany na zewnątrz.

Filtry workowe poziome

W tej metodzie filtracji worki są umieszczane poziomo. Powietrze przechodzące przez urządzenie przemieszcza się od góry do dołu. Na samym początku znajduje się wstępna komora osadcza, która służy do usunięcia gazów o wysokich temperaturach lub pyłów o większej średnicy. Dzięki temu nie skraca się żywotności worków.

Filtry workowe pionowe

W tym przypadku filtry są ustawione pionowo. Zwykle montuje się je w większej odległości od siebie. Z tego również powodu urządzenie wyróżnia się często sporymi gabarytami, jednak ma to bardzo ważną zaletę. Przede wszystkim większa przestrzeń umożliwia zastosowanie mocowania obustronnego, dzięki czemu worki podczas filtracji nie dotykają się, a przez to wolniej się zużywają. Co więcej, filtry workowe pionowe posiadają modułową konstrukcję, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w razie potrzeb powiększyć system o dodatkowe egzemplarze. Dzięki temu proporcjonalnie wzrasta także wydajność urządzenia. Podobnie do filtrów workowych poziomych tutaj także zastosowano dodatkową filtrację mechaniczną. Przez to dochodzi do separacji pyłu o większej objętości lub wysokiej temperaturze.

Filtry workowe – odpylanie szczególnie wydajne

Trzeba zwrócić uwagę na to, że odpylanie za pomocą tego rodzaju filtrów wymaga cyklicznej obsługi. Po pierwsze konieczne jest opróżnianie komory, do której trafiają odseparowane od gazu pyły. Po drugie należy zadbać o regularne kontrole worków, ponieważ są one materiałem eksploatacyjnym systemu. Przypominamy również, że zaleca się okresowo przeczyścić rury, z których powietrze przedostaje się do filtrów, ponieważ w nich również mogą odkładać się zanieczyszczenia.

Skorzystaj z profesjonalnych rozwiązań

Pamiętaj, że system odpylania powinien być dobrze zaprojektowany, ponieważ tylko dzięki temu będzie działał skutecznie oraz wydajnie. Układ rur i wyciągów powietrza w zakładzie pracy zawsze musi być dobierany indywidualnie do charakterystyki konkretnego obiektu. Zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań związanych z odpylaniem przemysłowym oraz przemysłowym oczyszczaniem powietrza. Tworzymy systemy wyróżniające się pod względem energooszczędności, wydajności oraz dopasowania do konkretnego obiektu. Współpracujemy z klientami z wielu branż, dlatego dysponujemy skutecznymi urządzeniami, które sprawdzają się w różnych warunkach. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty.