Instalacje wentylacji

Wentylcja hali spawalni i obróbki mechanicznej

Proces: Produkcja wagonów kolejowych

Zainstalowana wydajność: 180 000 m3/h

Opis:Instalacja wentylacji hali produkcyjnej z zastosowaniem central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i nagrzewnicami gazowymi. Układ zapewnia wyciąganie powietrza zanieczyszczonego i nawiew ogrzanego powietrza świeżego.