Instalacje wentylacji

Instalacja wentylacji spalin samochodowych

Proces: Montownia autobusów

Zainstalowana wydajność: 22 000 m3/h

Opis: Montaż mechanicznych bębnowych wyciągów spalin z włączeniem w instalację wentylacji wyciągowej o łącznej wydajności 22 000 m3/h. W bębnach zastosowano specjalistyczne węże wyciągowe o wysokiej odporności temperaturowej