Instalacje transportu pneumatycznego

Rozdrabnianie i transport pneumatyczny wstęgi folii

Proces: Produkcja opakowań spożywczych

Zainstalowana wydajność: 2 x 20 000 m3/h

Opis: Instalacje wykonane w dwóch zakładach producenta opakowań produktów spożywczych. Każda instalacja obsługuje ok. 15 punktów odbioru wstęg kompozytowych folii – papieru – aluminium. Wstęgi są cięte, transportowane na odległość ok. 150 m.b. następnie separowane i prasowane w kontenerach.