Instalacje transportu pneumatycznego

Rozdrabnianie i transport pneumatyczny wstęgi tektury z tekturnicy

Proces: Produkcja tektury

Zainstalowana wydajność: 11 000 m3/h

Opis: Instalacja rozdrabniania, transportu i separacji ścinek tektury. Obcinki brzeżne tektury (wstęgi) rozdrabniane są w wentylatorze szarpiącym, transportowane na odległość ok.. 120 m.b. następnie separowane i belowane w prasie pionowej.