Aktualności

Odpylanie powietrza na mokro i na sucho
30.04.2021
Odpylanie powietrza na mokro i na sucho
Odpylanie jest niezbędnym procesem do usuwania zanieczyszczeń powietrza, w otoczeniu których pracują ludzie. Pyły oraz gazy powstałe na stanowiskach pracy, podczas procesu produkcji są niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Najczęściej powstają w trakcie: cięcia materiałów, szlifowania, polerowania, malowania, spawania oraz transportowania. W celu zapewnienia ochrony pracownikom stosowane są odpowiednie urządzenia lub systemy odprowadzające zanieczyszczenia. Jakie rodzaje odpylania...
Ile kosztuje i co daje rekuperacja przemysłowa?
30.04.2021
Ile kosztuje i co daje rekuperacja przemysłowa?
Odpowiedniej jakości powietrze to bezpieczeństwo i zadowolenie użytkowników. Eliminacja zapylenia i usuwanie szkodliwych substancji to element szczególnie istotny w przypadku działalności przemysłowej, gdzie pracownicy niezależnie od profilu produkcji, muszą mieć zapewnione świeże i czyste powietrze. Z tego powodu, instalacje wentylacyjne w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, muszą spełniać szereg bardzo szczegółowych wymagań, które determinują bezpieczeństwo. Niezbędnik...
Odciągi miejscowe w przemyśle
05.01.2021
Odciągi miejscowe w przemyśle
Według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów zanie­czysz­cze­nie powie­trza nie może prze­kro­czyć w zakła­dach pro­duk­cyj­nych naj­wyż­szego dopusz­czal­nego stę­że­nia, czyli NDS. Nie­pra­wi­dłowo wyko­nana wen­ty­la­cja w miej­scu, gdzie wykonywane są obróbki materiałów, może dopro­wa­dzić do gro­ma­dze­nia się pyłów i powsta­nia obłoku pyło­wego. Gdzie sto­suje się odciągi miej­scowe w prze­my­śle? Czym są odciągi miej­scowe? Odciągi miej­scowe są sto­so­wane w celu uchwy­ce­nia powie­trza o jak naj­więk­szym stę­że­niu zanie­czysz­czeń. Następ­nie zanieczyszczenia...
Szkodliwe działanie pyłów przemysłowych na organizm człowieka
05.01.2021
Szkodliwe działanie pyłów przemysłowych na organizm człowieka
Pyły przemysłowe stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń występujących w środowisku pracy. Narażeni na ich działanie są szczególnie stolarze, pracownicy budowy i różnego rodzaju zakładów produkcyjnych. Nasza firma już od wielu lat zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem profesjonalnych instalacji odpylających. Właściwa neutralizacja tego rodzaju zanieczyszczeń jest szczególnie istotna. Jakie jest szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka? Działanie...
ABC Wentylacji – najważniejsze informacje
08.12.2020
ABC Wentylacji – najważniejsze informacje
Regularna wymiana powietrza jest niezbędna w budynkach o każdym zastosowaniu, w tym również przemysłowym. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pracowników – regularne wdychanie oparów agresywnych chemicznie oraz toksycznie drastycznie wpłynie na ich zdrowie. Niestety standardowe urządzenia, spotykane w obiektach mieszkalnych nie wystarczą, niezbędne jest zastosowanie wentylacji przemysłowej, odpowiednio dopasowanej do działalności...
Diament Forbes 2020 dla NAAR Technik Polska
30.08.2020
Diament Forbes 2020 dla NAAR Technik Polska
Diamenty Miesięcznika FORBES to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów prowadzonych wśród polskich firm prywatnych. Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm.
Uzyskaj dofinansowanie z ZUS w 2020 roku
29.01.2020
Uzyskaj dofinansowanie z ZUS w 2020 roku
Pomagamy uzyskać dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy. We współpracy z firmą konsultingową doradzamy oraz skutecznie przygotowujemy wnioski wraz z załącznikami a inwestycję w zakresie wykonania lub usprawnienia systemu wentylacji.
Wentylacja i odpylanie dużej hali przemysłowej
16.10.2019
Wentylacja i odpylanie dużej hali przemysłowej
Rozpoczęliśmy budowę bardzo dużej instalacji filtrowentylacji strefowej spawalni w systemie popularnie zwanym Push Pull.
40% Taniej – urodzinowa promocja na Filtry Mobilne Nederman
13.06.2019
40% Taniej – urodzinowa promocja na Filtry Mobilne Nederman
Bierzemy udział w kampanii urodzinowej firmy Nederman z okazji ich 75 lecia. Dla Klientów końcowych proponujemy wybrane modele filtrów mobilnych z rabatem aż 40% od ceny katalogowej. Kampania trwa do wyczerpania puli 75 urządzeń objętych promocją.
Instalacja filtrowentylacji strefowej spawalni
23.08.2018
Instalacja filtrowentylacji strefowej spawalni
Dla wydziału spawalni zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy instalację filtrowentylacji typu push-pull. Rozwiązanie takie umożliwi efektywne wychwycenie znacznej ilości dymów oraz pyłów spawalniczych z całej kubatury spawalni.